Narodowe Centrum Badań Jądrowych
Pracownia Fizyki Promieniowania Kosmicznego
Zakładu Astrofizyki

90-558 Łódź
ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 69
tel./fax (+48 +42) 6786431
tel./fax (+48 +42) 6783223

Granty


 • dr Jacek Szabelski
  Pomiar promieniowania kosmicznego najwyższych energii w ramach Współpracy
  JEM-EUSO - przygotowanie elementów detektora, wykonanie pomiarów
  i analiza danych.

  Grant NCN nr UMO-2017/27/B/ST9/02162
  Termin realizacji: 17.07.2018 - 16.07.2021

 • Anna Zwolińska
  Badanie polaryzacji fotonów gamma pochodzących z rozbłysków gamma na podstawie symulacji komputerowych detekcji fotonów w eksperymencie satelitarnym POLAR
  Grant NCN nr 2015/17/N/ST9/03556
  Termin realizacji: 17.03.2016 - 16.03.2017

 • Zbigniew Plebaniak
  Eksperyment EUSO-TA - kalibracja detektora i pomiary promieniowania
  kosmicznego najwyższych energii w koincydencji z eksperymentem Telescope Array

  Grant NCN nr 2015/19/N/ST9/03708

 • Zbigniew Plebaniak
  Badanie wpływu parametrów modeli oddziaływań wielkich energii na rozwój
  WPA i możliwości pomiarowe eksperymentu JEM-EUSO

  Grant NCN nr 2016/20/T/ST9/00589