Narodowe Centrum Badań Jądrowych
Pracownia Fizyki Promieniowania Kosmicznego
Zakładu Astrofizyki

90-558 Łódź
ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 69
tel./fax (+48 +42) 6786431
tel./fax (+48 +42) 6783223


Udział w projekcie POLAR


The Gamma-Ray Burst Polarimeter
W czwartek 15.09.2016, o godzinie 22.04 (16:04 czasu polskiego) z Centrum Startowego Satelitów Jiuquan w Chinach wystrzelono rakietę, która wyniosła nową chińską stację kosmiczną Tiangong-2 (TG-2) na orbitę okołoziemską. Na jej pokładzie znajduje się detektor POLAR, który będzie mierzył polaryzację fotonów z kosmicznych błysków gamma.


Kosmiczne błyski gamma (GRB - Gamma Ray Bursts) są uważane za najbardziej energetyczne zjawiska w kosmosie i możliwe źródła promieniowania kosmicznego wielkich energii. Pomiary polaryzacji fotonów z kosmicznych błysków gamma mogą dostarczyć ważnych informacji o procesach emisji tego promieniowania.

POLAR jest szwajcarskim projektem detektora mierzącego polaryzację fotonów o energiach 50-500 keV z GRB przy wykorzystaniu podwójnego rozpraszania Comptonowskiego. Detektor zbudowany jest z 1600 prętów scyntylatora o niskim Z oglądanych przez 25 multianodowych fotopowielaczy.

Naszym zadaniem było zaprojektowanie i zbudowanie modelu inżynieryjnego (EM - Engineering Model) prototypu układu kontroli i zasilania wysokim napięciem dla 25 fotopowielaczy. Z trzech zaproponowanych przez nas rozwiązań jedno zostało wybrane do realizacji. Zbudowaliśmy prosty układ kontroli do demonstracji działania urządzenia. Wykonany i przetestowany przez nas model inżynieryjny prototypu układu HVPS został wysłany do Szwajcarii.
Urządzenia te będą podstawą do naszego udziału w eksperymencie i badaniach błysków gamma.