Narodowe Centrum Badań Jądrowych
Pracownia Fizyki Promieniowania Kosmicznego
Zakładu Astrofizyki

90-558 Łódź
ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 69
tel./fax (+48 +42) 6786431
tel./fax (+48 +42) 6783223

Popularyzacja nauki


Jesteśmy zaangażowani w popularyzowanie wiedzy o

  • promieniowaniu kosmicznym,
  • detektorach promieniowania jonizującego,
a także w różne akcje przybliżające zainteresowanym osobom współczesną wiedzę o
  • astrofizyce,
  • fizyce wysokich energii,
  • fizyce cząstek elementarnych,
  • badaniach prowadzonych w CERNie, DESY i innych podobnych ośrodkach.
Głównym adresatem naszych działań popularyzatorskich jest młodzież szkół ponadgimnazjalnych w Łodzi. Mamy bardzo dobre kontakty z nauczycielami fizyki i ze szkołami łódzkimi.

Podstawową naszą działalnością skupiającą duże grupy młodzieży jest Projekt im. Rolanda Maze'a - sieć detektorów promieniowania kosmicznego rozmieszczonych na dachach łódzkich szkół.
Współorganizujemy szkolne sesje naukowe popularyzujące współczesną fizykę i astrofizykę.
I Sesja im. Rolanda Maze'a odbyła się 23 listopada 2004 r. w XXVI LO ,
II Sesja 7 kwietnia 2005 r. w XXXII LO ,
III Sesja 14 listopada 2005 r. w III LO ,
IV Sesja 24 kwietnia 2006 r. w XVIII LO ,
V Sesja 25 stycznia 2007 r w XLIII LO (wraz z video-konferencją z CERNem i ZIBJ w Dubnej),
VI Sesja 20 kwietnia 2007 r. w XVIII LO razem z I Konkursem Maze'a .
VII Sesja 1 lutego 2008 r. w XXIII LO na temat "Skąd prąd ?" o energetyce jądrowej.

Współorganizowaliśmy wyjazdy młodzieży do ZIBJ w Dubnej i Amsterdamu (HiSPARC, HET Amsterdams Lyceum, NIKHEF) w 2007 r.

Uczestniczyliśmy w kolejnych edycjach Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi.
Wzięliśmy udział w Pikniku Naukowym Radia BIS 26 maja 2007 r. w Warszawie.

Popularyzacją fizyki jądrowej w sposób profesjonalny zajmuje się Dział Edukacji i Szkoleń (SE) NCBJ w Świerku. Organizowane są m.in. systematyczne lekcje fizyki promieniotwórczości dla uczniów i studentów oraz kursy dla nauczycieli.